Rodzaje i zastosowanie kołnierzy stalowych

 

Kołnierze stalowe wykorzystywane są w połączeniach instalacji  rurowych służących głownie  do transportu  płynów i gazów. W sposób bezpośredni odpowiadają za szczelność instalacji w których niejednokrotnie, medium jest wtłaczane pod wysokim ciśnieniem. Kołnierze stalowe mocowane na rurach, pozwalają na stworzenie segmentowej instalacji , której zaletą w przypadku awarii, jest szybka możliwość wymiany uszkodzonego odcinka rurociągu na element gotowy o znanych wymiarach i parametrach zgodnie z dokumentacją instalacji, według której zostały wyprodukowane.

 

Kołnierze stalowe

Zakup  kołnierzy stalowych do danej instalacji, następuje na podstawie, spełnienia wymagań określonych  w dokumentacji  technicznej stworzonej na potrzeby konkretnego projektu.

W projekcie instalacji są określone  wymagania stawiane kołnierzom stalowym i ich produkcji, mówimy tu o materiale, odpornym na działanie transportowanego medium, czyli  de facto, zastosowanie bezpiecznego materiału, z którego mają zostać wykonane, „bezpieczne kołnierze” odporne na ciśnieniu panujące w rurociągu.

Każdy  projektant zakłada żywotność układu – zespołu rur wraz z kołnierzami, uwzględniając wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Na podstawie analizy i obliczeń  dla układu następuje  dobór  poszczególnych elementów składowych.

 

Kołnierze stalowe – rodzaje produkowanych elementów

Dobór kołnierzy stalowych ułatwia ich standaryzacja, według określonych norm, z podziałem na  typy, ciśnienie, etc. 

Na terenie Polski i Europy najczęściej stosowane są kołnierze według norm EN1092-1, norm NS… (Norwegian Standard),  JIS B2220 ( norma japońska), ASME – ANSI… (amerykańska norma) itd.

W zależności od rozmiaru rur zastosowanych w rurociągu, stosuje się różne średnice kołnierzy, przyjęto ogólnie określać rozmiar kołnierza opisem DN. Przy zamówieniu lub przesyłaniu zapytań obok przywołania normy na kołnierze, należy umieścić informację o typie kołnierza, wymaganiach odnośnie typu przylgi, ciśnieniu -PN, przy rozmiarze kołnierza DN należy sprecyzować średnicę rury, a także gatunek materiału.

Niejednokrotnie i coraz częściej klienci zlecają wykonanie kołnierzy według, rysunków lub norm zakładowych, które są ukierunkowane pod konkretne, indywidualne wyroby dla odbiorcy finalnego. Najczęściej obok kołnierzy płaskich, stosowane są szyjkowe, owalne, trójkątne czy kołnierze ciętę.

Z punktu ekonomicznego niezasadne jest stosowanie do instalacji w których panuje niższe ciśnienie, kołnierzy i pozostałych elementów, wyprodukowanych dla ciśnienia wyższego. Niedopuszczalne natomiast jest  stosowanie  w instalacjach  gdzie panuje ciśnienie robocze wysokie, elementów nieprzystosowanych do niego(kołnierzy dla niższego PN) i niezgodnych z dokumentacją.

0
Feed

Zostaw komentarz