Certyfikaty

Nasze certyfikaty

Spółka posiada system zarządzania jakością ISO 9001-:2015 i jest uprawniona do produkcji materiałów do urządzeń ciśnieniowych zgodnie z dyrektywą urządzeń ciśnieniowych PED 2014/68/UE. System zarządzania jakością jest ukierunkowany na spełnienie wysokich wymagań technicznych naszych odbiorców.
Proces podlega szczegółowej kontroli na każdym etapie produkcji.